பயனர் உரிமைகள்

பயனரைத் தேர்க  
பயனர் குழுக்களைப் பார்வையிடுகViewing user rights of user Hibayathullah (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

உறுப்பினர்: நிர்வாகிகள் (until 17:19, 21 சனவரி 2021)

தானகவே உடன்வரும் உறுப்பினர்:

கூடவே வரும் உறுப்பினர்:

தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்

பயனர் உரிமைகள் பதிகை

  • 17:19, 21 சனவரி 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Hibayathullah-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 17:19, 21 சனவரி 2021)-இற்கு மாற்றினார் (One year extension according to policy)
  • 11:08, 17 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Hibayathullah-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:08, 17 சனவரி 2020)-இற்கு மாற்றினார் (விக்கி நிர்வாகிகள் பள்ளி கொள்கைக்கு ஏற்ப)
  • 15:56, 5 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Hibayathullah-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:56, 5 சூலை 2019)-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாகிகள் தேர்தல் முடிவுக்கு ஏற்ப)
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:UserRights/Hibayathullah" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது