சீதாநகரம், விஜயநகரம் மாவட்டம்

சீதாநகரம் என்பது ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் விஜயநகர மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டலம் ஆகும்.[1]

ஊர்கள்தொகு

இந்த மண்டலத்தில் கீழ்க்காணும் ஊர்கள் உள்ளன.[1]

 1. கொத்தவலசா
 2. கெத்தலுப்பி
 3. ரேபாட்டிவலசா
 4. குச்சிமி
 5. சூரம்மபேட்டை
 6. மரிபிவலசா
 7. சினராயுடுபேட்டை
 8. இப்பலவலசா
 9. பாபம்மவலசா
 10. நிடகல்லு
 11. ஜகன்னாதபுரம்
 12. கங்கராஜபுரம்
 13. கிருஷ்ணராயபுரம்
 14. சுமித்ரபுரம்
 15. பெதங்கலம்
 16. சினங்கலம்
 17. பூர்ஜா
 18. வெங்கடாபுரம்
 19. நீலகண்டாபுரம்
 20. புத்திபேட்டை
 21. ஜோகிம்பேட்டை
 22. பெதபோகிலா
 23. தாமரகண்டி
 24. பக்கந்தொரவலசா
 25. பாலகிருஷ்ணாபுரம்
 26. பக்குபேட்டை
 27. சினபோகிலா
 28. காசபேட்டை
 29. ஆர்.வெங்கம்பேட்டை
 30. ராமவரம்
 31. லச்சய்யபேட்டை
 32. அண்டிபேட்டை
 33. வெங்கடாபுரம்
 34. வென்னெல புச்செம்மபேட்டை
 35. பணுகுபேட்டை
 36. ரங்கம்பேட்டை
 37. கே.சீதாராம்புரம்
 38. லட்சுமிபுரம்
 39. தயானிதிபுரம்
 40. ஜண்டிராயபுரம்
 41. புனுபச்செம்பேட்டை
 42. கதேலவலசா
 43. சீதாராம்புரம் (சுபத்ராவுக்கு அருகில்)
 44. ஜனுமுல்லுவலசா

அரசியல்தொகு

இது ஆந்திர சட்டமன்றத்துக்கு பார்வதிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியிலும், பாராளுமன்றத்துக்கு அரக்கு மக்களவைத் தொகுதியிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.[2]

சான்றுகள்தொகு