சீமான்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்

சீமான் என்பது செல்வந்தன் அல்லது பணக்காரன் என்பதைக் குறிக்கும்.

சீமான் என்பது பின்வருனவற்றைக் குறிக்கலாம்:


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சீமான்&oldid=2263364" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது