சுங்கம்

சுங்கம் என்பது ஒரு நாட்டில் ஒரு அதிகாரம் அல்லது நிறுவனம், சரக்குகள், சேகரிப்புகள், சரக்குகள், போக்குவரத்து, தனிப்பட்ட விளைவுகள் மற்றும் அபாயகரமான பொருட்களை உள்ளடக்கிய பொருட்களின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பொறுப்பு. குடியேற்ற அதிகாரிகளாலும், பல்வேறு நாடுகளின் பெயர்களாலும், ஏற்பாடுகளினாலும், ஒரு நாட்டிற்கு வெளியேயும் மக்கள் வெளியேறுவதும் சாதாரணமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. குடியேற்ற அதிகாரிகள் பொதுவாக பொருத்தமான ஆவணங்கள் இருப்பதை சரிபார்க்கிறார்கள், நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கு ஒரு நபருக்கு உரிமை உள்ளதா என சரிபார்க்கவும், உள்நாட்டு அல்லது சர்வதேச கைது உத்தரவுகளால் விரும்பப்படும் மக்களை கைது செய்து, நாட்டிற்கு அபாயகரமானதாக கருதப்படும் மக்களை நுழைப்பதை தடுக்கிறது. பல இடங்களில், K9 அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் அதன் சொந்த சட்டங்களும் கட்டுப்பாடுகளும் ஒரு நாட்டின் நாட்டிற்கு வெளியேயும் இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்காகவும் உள்ளன. சில பொருட்களின் இறக்குமதி அல்லது ஏற்றுமதி தடைசெய்யப்பட்ட அல்லது தடை செய்யப்படலாம். பெரும்பாலான நாடுகளில், அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் சர்வதேச சட்டங்கள் மூலம் சுங்கப்பகுதிகள் அடங்கியுள்ளன. ஒரு சுங்க வரி என்பது இறக்குமதி அல்லது (வழக்கமாக) அல்லது ஏற்றுமதி (வழக்கத்திற்கு மாறாக) பொருட்களின் மீதான வரி. சுங்கப் பகுதியிலுள்ள சுங்க வரிகளால் இதுவரை விற்பனை செய்யப்படாத வணிக பொருட்கள், அடிக்கடி ஒரு பிணைக்கப்பட்ட கடை என அழைக்கப்படுகின்றன, பதப்படுத்தப்பட்ட வரை. அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட துறைமுகங்கள் சுங்கப்பகுதிகளை அங்கீகரிக்கின்றன.

மேற்கோள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சுங்கம்&oldid=2802005" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது