சுடர் (இதழ்)

சுடர் 1970களில் இலங்கையில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் மாத இதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் கோவை மகேசன் ஆவார். இது புதிய சமுதாயச் சிந்தனைகளோடு ஈர்ப்புடைய படைப்புகளையும் வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில நூலகம் திட்டத்திலும், தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்லுல் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

Noolagam logo.jpg
இதழ்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சுடர்_(இதழ்)&oldid=1543401" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது