முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

சுற்றுலா ஈர்ப்பு

சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் இடங்களும் நிகழ்வுகளும் இயல்புகளும் சுற்றுலா ஈர்ப்புகள் எனப்படுகின்றன. இயற்கை அழகு மிக்க இடங்கள், சிறந்த கட்டிடங்கள், பண்பாட்டுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள், காட்சியகங்கள், பண்பாட்டு நிகழ்வுகள், வியக்க வைக்கும், மகிழ்விக்கும் இடங்கள் என பல்வேறு சுற்றுலா ஈர்ப்புக்கள் உள்ளன.

பட்டியல்தொகு

காட்சியகங்கள்தொகு

உயிரினங்கள்தொகு

இயற்கைதொகு

கட்டிடங்கள்தொகு

அரங்குகள்/அவைக்காற்று கலைகள்தொகு

வரலாறுதொகு

அங்காடிகள்தொகு

விருந்தோம்பல்தொகு

நிகழ்வுகள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சுற்றுலா_ஈர்ப்பு&oldid=2761718" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது