முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பகுதிகள்தொகு

2008ஆம் ஆண்டில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தொகுதி சீரமைப்பின் விவரப்படி, இதில் ராம்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்க்காணும் பகுதிகள் உள்ளன.[1]

  • சுவார் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட தந்தா, சுவார், ருதரபூர் ஆகிய கனுங்கோ வட்டங்களும், சுவார் நகராட்சி, தந்தா நகராட்சி, மஸ்வாசி நகராட்சி ஆகியன.

(கனுங்கோ வட்டம் என்பது வட்டத்தின் உட்பிரிவு)

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

பதினாறாவது சட்டமன்றம்தொகு

  • காலம்: மார்ச்சு 2012 முதல்[2]
  • உறுப்பினர்: நவாப் காசிம் அலி கான் உர்ப் நாவீத் மியான்[2]
  • கட்சி: இந்திய தேசிய காங்கிரசு[2]

சான்றுகள்தொகு