சென்ட்ரோபொமைடீ

சென்ட்ரோபொமைடீ
Centropomus undecimalis.jpg
சென்ட்ரோபாமஸ் அண்டெசிமாலைசு (Centropomus undecimalis)
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
தொகுதி: முதுகுநாணி
வகுப்பு: அக்ட்டினோட்டெரிகீ
வரிசை: பேர்சிஃபார்மசு
துணைவரிசை: பேர்கோடீயை
குடும்பம்: சென்ட்ரோபொமைடீ
பேரினம்: சென்ட்ரோபோமசு
இனங்கள்

கட்டுரையில் பார்க்கவும்.

சென்ட்ரோபொமைடீ (Centropomidae) மீன்களின் ஒரு குடும்பம் ஆகும். இவை பேர்சிஃபார்மீசு ஒழுங்கின் ஒரு துணைப் பகுப்பாக உள்ளன.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சென்ட்ரோபொமைடீ&oldid=1909194" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது