சென்னியர் குடிமக்கள் கடவுள் சிலைகளுக்கு முன்னர் யாழிசை கூட்டிப் பாடுவர். (பொருள் தேடச் சென்ற தன் தலைவன், சென்னியர் கூட்டும் யாழிசை போல ஊதும் குருகில் இசை எழுப்பிக்கொண்டு கங்கையாற்று மூடாக்குப் படகில் சென்றுகொண்டிருப்பானோ என ஒரு தலைவி எண்ணுகிறாள்) [1]

மூவேந்தர்
சென்னியர் என்பது தலையில் பூச் சூடிய மூவேந்தரையும் குறிக்கும் பொதுச்சொல்.[2]
சோழர்
இளஞ்சேரல் இரும்பொறையின் முன்னர் பெரும்பூண் சோழர் தம் வேல்களைக் கிடத்திப் பணிந்தமையால் இந்தப் பொறையன் ‘சென்னியர் பெருமான்’ எனப் போற்றப்படுகிறான்.[3]
பூச் சூடும் ஆடவர்
பூச் சூடும் தலையுடையாரைச் சென்னியர் என்பது வழக்கம்.[4]
தலையில் பூச் சூடிக்கொள்ளும் ஆடவரைச் ‘சென்னியர்’ என்றனர்.[5]

இவற்றையும் காண்க

தொகு

அடிக்குறிப்பு

தொகு
  1. சென்னியர் தெறல் அருங் கடவுள் முன்னர்ச் சீறியாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன, தீங்குரல் குருகின் கங்கை வங்கம் போகுவர் கொல்லோ - நற்றிணை 189
  2. வேம்பும் ஆரும் போந்தையும் மூன்றும், தலைந்த சென்னியர், அணிந்த வில்லர், கொற்ற வேந்தர் - புறநானூறு 338
  3. பதிற்றுப்பத்து 85
  4. அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் - பதிற்றுப்பத்து 62
  5. மன்மகளிர், சென்னியர், ஆடல் தொடங்க, பொருது இழி வார்மணல் (வையை) - பதிற்றுப்பத்து 7
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சென்னியர்&oldid=1467656" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது