செலவு என்பது தயாரிப்பு ஒன்றுக்காக அல்லது சேவையை வழங்க பயன்படுத்தப்பட்ட பணத்தின் மதிப்பு ஆகும். வணிகத்தில், செலவு கையகப்படுத்துதலில் ஒன்றாக இருக்கலாம், இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதைப் பெறுவதற்கு செலவழிக்கப்பட்ட பணத்தின் அளவு செலவாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. இங்கு பணம் என்பது பொருளைப் பெறுவதற்காகப் போன உள்ளீடு. இந்த கையகப்படுத்தல் செலவானது, தயாரிப்பாளரால் உண்மையில் செய்யப்பட்ட உற்பத்திச் செலவின் கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும், மேலும் உற்பத்தியாளருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட விலைக்கு மேல் கையகப்படுத்துபவரால் ஏற்படும் செயற்பாடுகளுக்கான கூடுதல் செலவுகளாக இருக்கலாம்.

கணக்குவைப்பு முறை தொகு

காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று தொகு

காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று

இவற்றையும் பார்க்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

வெளியிணைப்புக்கள் தொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செலவு&oldid=3920127" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது