சொங் அரசமரபு

சொங் அரசமரபு சீனாவை கிபி 960 இருந்து 1279 வரையான காலப் பகுதியில் ஆண்ட அரசமரபு ஆகும். சீன வரலாற்றில், உலக வரலாற்றில் பல முக்கிய முன்னேற்றங்கள் சுங் அரசமரபு ஆட்சியில் நிறைவேறின. அச்சுக்கலை, வெடி பொருள், திசைகாட்டி, பணப் பயன்பாடு போன்றவை இக் காலத்தில் இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

சொங்
Empire

960–1279
A map showing the territory of the Song, Liao, and Xia dynasties. The Song dynasty occupies the east half of what constitutes the territory of the modern People's Republic of China, except for the northernmost areas (modern Inner Mongolia province and above). The Xia occupy a small strip of land surrounding a river in what is now Inner Mongolia, and the Liao occupy a large section of what is today northeast China.
கிபி 1111ல் வடக்கு சொங்
தலைநகரம் Bianjing (汴京)
(960–1127)

Lin'an (臨安)
(1127–1276)
மொழி(கள்) சீனம்
சமயம் பௌத்தம், தாவோயிசம், கன்பூசியம், சீன நாட்டுப்புற சமயங்கள்
அரசாங்கம் முடியாட்சி
பேரரசர்
 -  960 – 976 Emperor Taizu
 -  1126 – 1127 Emperor Qinzong
 -  1127 – 1162 Emperor Gaozong
 -  1278 – 1279 Emperor Bing
வரலாறு
 -  Zhao Kuangyin taking over the throne of the Later Zhou Dynasty 960
 -  Jingkang Incident 1127
 -  Surrender of Lin'an 1276
 -  Battle of Yamen; the end of Song rule 1279
பரப்பளவு
 -  962 est. 10,50,000 km² (4,05,407 sq mi)
 -  1111 est. 28,00,000 km² (10,81,086 sq mi)
 -  1142 est. 20,00,000 km² (7,72,204 sq mi)
மக்கள்தொகை
 -  1120 est. 118,800,000a[›] 
நாணயம் Jiaozi, Huizi, Chinese cash, Chinese coin, copper coins etc.
Warning: Value specified for "continent" does not comply
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சொங்_அரசமரபு&oldid=2923615" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது