ஜோதிஸ்வரூபிணி

ஜோதிஸ்வரூபிணி கருநாடக இசையின் 68 வது மேளகர்த்தா இராகமாகும். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பாரம்பரியத்தில் 68 வது இராகத்திற்கு ஜோதி அல்லது ஜோதிராகம் என்ற பெயர்.

இலக்கணம் தொகு

 
ஜோதிஸ்வரூபிணி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி332 ப த1 நி2 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி21 ப ம23 ரி3
  • ஆதித்ய என்றழைக்கப்படும் 12வது சக்கரத்தில் 2வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், ஷட்சுருதி ரிஷபம் (ரி3), அந்தர காந்தாரம்(க3), பிரதி மத்திமம்(ம2), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம்(த1), கைசிகி நிஷாதம்(நி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஜோதிஸ்வரூபிணி&oldid=1351945" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது