தனிமக்குழுக்களின் பட்டியல்

வேதித் தனிமக் குழு

தற்போது 118 தனிமங்கள் உள்ளன.[1] IUPAC இன்படி தனிமக் குழுக்கள்:

மேலும் சில குழுக்கள்:

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. பன்னாட்டு தனி மற்றும் பயன்பாட்டு வேதியியல் ஒன்றியம் (2005). Nomenclature of Inorganic Chemistry (IUPAC Recommendations 2005). Cambridge (UK): RSCIUPAC. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-85404-438-8. மின்னணு வடிவம். Retrieved 10 June 2012.