தாவர உடற்செயலியல்

 தாவரவியல் சார்ந்த அறிவியல் புலத்தின் உட்பிரிவுகளில் ஒன்றாக தாவர உடற்செயலியல் உள்ளது.இது தாவர புற அமைப்பியல் ,தாவர சூழியல்  தாவர வேதியியல்,  (தாவர உயிரி வேதியியல்), செல் உயிரியல், மரபியல், உயிரி இயற்பியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் ஆகிய அறிவியல் புலங்களோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய படிப்பாகும்.

முளைத்திறன் விகிதம் சோதனை

குறிப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தாவர_உடற்செயலியல்&oldid=2724562" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது