பொருண்மை எண் (mass number) அல்லது பொருள்திணிவெண் (குறியீடு [1] அல்லது அணுப் பொருண்மை எண் அல்லது அணுக்கருவன் எண் என்பது அணுக்கருவில் உள்ள முன்மிகள் (protons), நொதுமிகள் (neutrons) (இவை கூட்டாக அணுக்கருவன்கள் எனப்படும்) ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை ஆகும். இது தோராயமாக அணுப் பொருண்மைக்குச் (ஓரகத்திப் பொருண்மைக்குச்-isotopic mass) சமமாகும். இது அணுப் பொருண்மை அலகுகளில் கூறப்படுகிறது. அணுக்கருவின் (முழு அணுவின் அல்லது மின்னணுவின்) முன்மிகளும் நொதுமிகளும் எனும் இருவகைகளும் அடர்மிகள் எனப்படுவதால், பொருண்மை எண் A, அடர்மி எண் (baryon number) B இரண்டும் முற்றொருமித்தன ஆகும். பொருண்மை எண் ஒரு வேதித் தனிமத்தின் ஒவ்வொரு ஓரகத்திகளுக்கும் வேறுபடும்; பொருண்மை எண்ணுக்கும் அணு எண்ணுக்கும் (Z) உள்ள வேறுபாடு நொதுமி எண் (N) எனப்படுகிறது. இது அணுக்கருவில் உள்ள நொதுமிகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும்: N = AZ.[2]

பொருண்மை எண் தனிமக் குறியீட்டின் பின்னரோ அல்லது அதன் இடது புறமேலொட்டாகவோ எழுதப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, கரிமத்தின் பொது ஓரகத்தி கரிமம்-12, அல்லது 12
C
என எழுதப்படும்; இதில் ஆறு முன்மிகளும் ஆறு நொதுமிகளும் அமைகின்றன. முழு ஓரகத்திக் குறியீடு அணு எண்ணை (Z) தனிமக் குறியீட்டின் இடது அடிக்குறியீடாக பொருண்மை எண்ணுக்கு நேர்கீழாக குறிப்பிடப்படும்: 12
6
C
.[3]

மேற்கோள்கள் தொகு

மேலும் படிக்க தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திணிவெண்&oldid=3714690" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது