திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) வட்டம்

திருச்சியின் வட்டம்

திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) வட்டம் , தமிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள 11 வட்டங்களில் ஒன்றாகும்.[1] இந்த வட்டத்தின் தலைமையகமாக திருச்சிராப்பள்ளி இருக்கிறது. இந்த வட்டத்தின் கீழ் 13 வருவாய் கிராமங்கள் உள்ளன.[2]

மேற்கோள்கள்தொகு