திருத்தந்தை ஸ்தேவான்

திருத்தந்தை ஸ்தேவான் என்னும் பெயர் பின்வருபவர்களைக் குறிக்கலாம்:"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திருத்தந்தை_ஸ்தேவான்&oldid=1361444" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது