திருப்பத்தூர் வட்டம் (திருப்பத்தூர் மாவட்டம்)

திருப்பத்தூர் வட்டம் , தமிழ்நாட்டின் 28 நவம்பர் 2019 அன்று புதிதாக நிறுவப்பட்ட திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் 4 வட்டங்களில் ஒன்றாகும். [1] இந்த வட்டத்தின் தலைமையகமாக திருப்பத்தூர் நகரம் உள்ளது. இந்த வட்டத்தின் கீழ் 63 வருவாய் கிராமங்கள் உள்ளன.[2]திருப்பத்தூர் வட்டத்தில் திருப்பத்தூர் (வேலூர்) ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் கந்திலி ஊராட்சி ஒன்றியம் உள்ளது.

மக்கள்தொகை பரம்பல்

தொகு

2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, இவ்வட்டத்தின் மக்கள்தொகை 561,708 என்று மதிப்பிட்டுள்ளது. அதில் 283,713 ஆண்களும், 277,995 பெண்களும் உள்ளனர். 131,982 குடும்பங்கள் கொண்ட இவ்வட்ட மக்கள்தொகையில் 71.4% கிராமப்புறங்களில் வாழ்கின்றனர். இவ்வட்டத்தின் எழுத்தறிவு 74.88% மற்றும்பாலின விகிதம் 1,000 ஆண்களுக்கு, 980 பெண்கள் வீதம் உள்ளனர். 6 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 65,201 ஆகவுள்ளது. குழந்தைகள் பாலின விகிதம், 1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு, 923 பெண் குழந்தைகள் வீதம் உள்ளனர். பட்டியல் சமூகத்தினரும், பட்டியல் பழங்குடியினரும் முறையே 95,762 மற்றும் 30,541 ஆகவுள்ளனர். மக்கள்தொகையில் இந்துக்கள் 92.36%, இசுலாமியர்கள் 6.06%, கிறித்தவர்கள் 1.36% மற்றும் பிறர் 0.23% ஆகவுள்ளனர்.[3]

மேற்கோள்கள்

தொகு