திருவிருத்தம்

யாப்பிலக்கண வகையில் கட்டளைக் கலித்துறை எனக் கூறப்படும் பாடல் இறைவனைப் பற்றியதாக அமையும்போது திருவிருத்தம் எனப் போற்றப்படுவது மரபு.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திருவிருத்தம்&oldid=1430094" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது