கலிப்பாவிற்கான ஓசை துள்ளலோசை. ஓடையில் ஓடும் நீர் கற்களிலும் பாறைகளிலும் மோதிக் கலிப்பது [1] போல ஓசை கொண்டுள்ள பா-நடை இது.

துள்ளலோசை மூன்று வகைப்படும்:

௧. ஏந்திசைத் துள்ளலோசை

ஏந்திசைத் துள்ளலோசை எனப்படுவது கலித்தளைகள் (காய் முன் நிரை) மட்டும் கொண்டிருக்கும்.

௨. அகவல் துள்ளலோசை

அகவல் துள்ளலோசை எனப்படுவது கலித்தளைகள் மற்றும் வெண்சீர் வெண்டளைகள் (காய் முன் நேர்) விரவி வரும்.

௩. பிரிந்திசைத் துள்ளலோசை

பிரிந்திசைத்துள்ளலோசை எனப்படுவது பல தளைகளும் கலந்து வரக்கூடியது.

அடிக்குறிப்பு தொகு

  1. துள்ளுவது

    கம்பலை, சும்மை, கலியே, அழுங்கல்,
    என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள. (தொல்காப்பியம் 2-349)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=துள்ளலோசை&oldid=1483938" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது