தொடரொலி

மொழியியலில் தொடரொலி (A continuant) என்பது வாய்வழி குரற்பாதை முழுமையாக அடைபடாத நிலையில் உருவாகும் பேச்சொலி ஆகும். மெய்யொலிகளைப் பொறுத்தவரையில் உரசொலி , உயிர்ப்பொலி என்ற இரண்டு பரந்த தொடரொலிகள் காணப்படுகின்றன. சிலநேரங்களில் உயிர்ப்பொலி உரசலற்ற மெய்யொலி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது[1] Approximants are sometimes called "frictionless continuants".[2].

இசையொலியுடன் ஒப்பிடுகையில் இவை உயிர்ப்பொலி மற்றும் மூக்கொலியைப் பெற்றும் உரசொலியைப் பெறாமலும் உள்ளன. தொழில்நுட்பவியல் கூற்றின்படி இரு சொற்களும் உயிரொலிகளைக் கொண்டிருந்தாலும் பெரும்பாலும் மெய்யொலிகள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன.

இவற்றையும் காண்கதொகு

ஆதாரங்கள்தொகு

  1. "continuant" in Bussamann, Routledge dictionary of language and linguistics, 1996
  2. "approximant" in Crystal, A dictionary of linguistics and phonetics, 6th ed, 2008
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தொடரொலி&oldid=2967055" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது