இடை-நடு உயிர்

இடை-நடு உயிர் என்பது சில பேச்சு மொழிகளில் பயன்படும் உயிரொலி வகைகளுள் ஒன்று. அனைத்துலக ஒலிப்பியல் அரிச்சுவடியில் இதற்கான குறியீடு ə. இது அரைவட்ட அளவுக்குச் சுழற்றப்பட்ட "e" எழுத்தின் வடிவம் கொண்டது. இதே குறியீட்டையே இடை-நடு உயிரின், இதழ்குவி வகைக்கும், இதழ்விரி வகைக்கும் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இடை-நடு உயிர்
ɘ̞
அ.ஒ.அ எண்322
குறியேற்றம்
உள்பொருள் (decimal)ə
ஒருங்குறி (hex)U+0259
X-SAMPA@
கிர்சென்பவும்@
ஒலி

 
பா · · தொ அ.ஒ.அ. உயிரொலி அட்டவணை படிமம் •  ஒலி
முன் முன்-​அண்மை நடு பின்-​அண்மை பின்
மேல்
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
கீழ்-மேல்
மேலிடை
இடை
கீழ்-இடை
மேல்-கீழ்
கீழ்

இணைகளாகத் தரப்பட்டுள்ள உயிர்கள்: இதழ்விரி உயிர் • இதழ்குவி உயிர்.

இடை-நடு இதழ்விரி உயிர் தொகு

இடை-நடு இதழ்விரி உயிர் பெரும்பாலும் [ə] என்னும் குறியீட்டினால் குறிக்கப்படுகின்றது. எனினும் இக் குறியீடு ஒரு இதழ்விரி உயிரைச் சிறப்பாகக் குறிப்பதில்லை. துல்லியம் தேவைப்படும்போது துணைக் குறியைப் பயன்படுத்தி [ɘ̞] என எழுதுவது உண்டு.

ஒலிப்பிறப்பு இயல்புகள் தொகு

  • நிலைக்குத்துத் திசையில் நாக்கின் நிலை (உயிரொலி உயரம்) இடை நிலை ஆகும். அதாவது நாக்கு, மேல்-இடையுயிர், கீழ்-இடையுயிர் ஆகியவற்றை ஒலிக்கும்போது உள்ள நிலைகளுக்கு இடையில் இருக்கும்.
  • கிடைத்திசையில் நாக்கின் நிலை (உயிரொலிப் பின்னியல்பு) வாயின் நடுப் பகுதியில் அமையும். அதாவது நாக்கு, முன்னுயிர், பின்னுயிர் ஆகியவற்றை ஒலிக்கும்போது உள்ள நிலைகளுக்கு இடையில் இருக்கும்.
  • இதனை ஒலிக்கும்போது உள்ள இதழமைவு நிலை, இதழ்விரி நிலையாகும்.

இடை-நடு இதழ்குவி உயிர் தொகு

சில மொழிகளில், மேல்-நடுவுயிர், கீழ்-நடுவுயிர் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபடுகின்ற இடை-நடு இதழ்குவி உயிர் (இதழ்குவி [ə]) இருக்கக்கூடும். எனினும், இம்மூன்று ஒலிகளுக்கும் இடையே வேறுபாடு காட்டும் உயிர்களைக் கொண்ட மொழி எதையும் இதுவரை கண்டறியவில்லை. அதனால், மேல்-இடை நடு இதழ்குவி உயிரொலிக்கு உரிய [ɵ] என்னும் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தலாம். துல்லியம் தேவைப்படும்போது துணைக் குறியைப் பயன்படுத்தி [ɘ̞] என எழுதுவது உண்டு.

ஒலிப்பிறப்பு இயல்புகள் தொகு

  • நிலைக்குத்துத் திசையில் நாக்கின் நிலை (உயிரொலி உயரம்) இடை நிலை ஆகும். அதாவது நாக்கு, மேல்-இடையுயிர், கீழ்-இடையுயிர் ஆகியவற்றை ஒலிக்கும்போது உள்ள நிலைகளுக்கு இடையில் இருக்கும்.
  • கிடைத்திசையில் நாக்கின் நிலை (உயிரொலிப் பின்னியல்பு) வாயின் நடுப் பகுதியில் அமையும். அதாவது நாக்கு, முன்னுயிர், பின்னுயிர் ஆகியவற்றை ஒலிக்கும்போது உள்ள நிலைகளுக்கு இடையில் இருக்கும்.
  • இதனை ஒலிக்கும்போது உள்ள இதழமைவு நிலை, இதழ்குவி நிலையாகும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இடை-நடு_உயிர்&oldid=2744937" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது