பின்னுயிர்

பா · · தொ அ.ஒ.அ. உயிரொலி அட்டவணை படிமம் •  ஒலி
முன் முன்-​அண்மை நடு பின்-​அண்மை பின்
மேல்
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
கீழ்-மேல்
மேலிடை
இடை
கீழ்-இடை
மேல்-கீழ்
கீழ்

இணைகளாகத் தரப்பட்டுள்ள உயிர்கள்: இதழ்விரி உயிர் • இதழ்குவி உயிர்.

பின்னுயிர் என்பது சில பேச்சு மொழிகளில் பயன்படும் ஒரு உயிரொலி வகை ஆகும். ஒலிப்பின்போது நாக்கு கூடிய அளவுக்கு பின் தள்ளிய நிலையிலும், தடை ஏற்படுத்தாமலும் இருக்கும்போது பெறப்படும் ஒலியே பின்னுயிர் என்பது வரைவிலக்கணம். தடை ஏற்படுமானால் அது மெய்யொலி ஆகிவிடும். அனைத்துலக ஒலிப்பியல் அரிச்சுவடி, முன்னுயிர்களைப் பின்வருமாறு வகுக்கின்றது.

தமிழில் பின்னுயிர்கள்

தொகு
  • இடை பின் இதழ்குவி குற்றுயிர் -
  • இடை பின் இதழ்குவி நெட்டுயிர் -
  • மேல் பின் இதழ்குவி குற்றுயிர் -
  • மேல் பின் இதழ்குவி நெட்டுயிர் -

உசாத்துணைகள்

தொகு
  • கருணாகரன், கி., ஜெயா, வ., மொழியியல், மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம். 2007.
  • சுப்பிரமணியன், சி., பேச்சொலியியல், நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையம், பாளையங்கோட்டை, 1998.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பின்னுயிர்&oldid=2744898" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது