தொண்டை(Throat) என்பது தலையினையும் உடலினையும் இணைக்கும் கழுத்தின் முன்புற பகுதியாகும்[1].

தொண்டை
மனித தொண்டை
தொண்டையின் உட்புறம்
இலத்தீன் Gula
கிரேயின்

subject #235

தொண்டைக்குழி என்பது தொண்டையின் அடிப்பகுதி, அதாவது மார்பின் மேற்பகுதியை குறிக்கிறது[2].

பயன்கள் தொகு

  1. உணவினை விழுங்க உதவும்.
  2. மூச்சுக்குழாய் இவ்வழி செல்கிறது.
  3. பேச்சினை உருவாக்கும் பகுதி இங்கு உள்ளது.

உசாத்துணை தொகு

  1. டோர்லாண்ட் மருத்தவ அகராதியில் throat
  2. Farlex dictionary, citing: Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by C. & G. Merriam Co.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தொண்டை&oldid=3420352" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது