தொல்லியல் அருங்காட்சியகம், அரப்பா

பாக்கித்தானிலுள்ள பஞ்சாப்பில் இருக்கும் அரப்பாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஓர் அருங்காட்சியகம்

அரப்பா தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் (Archaeological Museum Harappa) பாக்கித்தானிலுள்ள பஞ்சாப்பில் இருக்கும் அரப்பாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஓர் அருங்காட்சியகமாகும் [1]. 1926 ஆம் ஆண்டு இந்த அருங்காட்சியகம் நிறுவப்பட்டது. 1966 ஆண்டு பாக்கித்தான் அரசு இதற்கான கட்டடத்தைக் கட்டியது [2].

அருங்காட்சியக கட்டிடம்


மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "Museums of Pakistan". Heritage Govt. March 8, 2012 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  2. "Museum in Harappa". Pakistanica. March 8, 2012 அன்று பார்க்கப்பட்டது.