நுண்மமாக்கல்

நுண்மமாக்கல் (abstraction) என்பது ஒரு கருத்தையோ, பொருளைப் பற்றிய அறிவையோ, விளைவையோ பொதுமைப்படுத்தி அல்லது அதன்/அவற்றின் பொது பண்புகளை பிழித்து மேல் நிலைத் தளத்தில் (meta -leval) வைத்து விபரிப்பதை, விளக்குவதைக் குறிக்கும்.

abstract, abstraction ஆகிய சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற் தோடல்கள் பல களங்களில் இடம்பெற்றன, தொடர்ந்து இடம்பெறுகின்றது. பின்வருவன அவற்றுள் சில:

  • அப்பூதியாக - இராம.கி - ( பூதியல் என்றால் பொருள் என்றும் அப்பூதியாக என்றால் பொருள்

அல்லாமலும் என்ற கருத்தோட்டத்தில்)

  • பொழிப்பு
  • கருத்தியலான
  • "பிண்டமில்லாத", "அருவமான"

அறிவின் படைப்புதொகு

தொடக்கத்தில் ஆண் யானைக்கும் ஒரு பெயரும் பெண் யானைக்கு ஒரு பெயருமாகக் களிறு பிடி என்னும் சொற்கள் வழங்கியிருக்க கூடும்; நெடுங்காலம் கழித்தே இரண்டனுக்கும் பொதுவான யானை என்னும் சொல் வழங்க முடிந்திருக்கும். ஆண் பெண் இரண்டும் அல்லாத பொதுத்தன்மை உடைய 'யானை' என்னும் உயிர் எங்கும் இல்லை. களிறு உண்டு, பிடி உண்டு; இவை பருப்பொருட்கள்; கண்ணால் காண்பன. ஆனால் யானை எங்கும் இல்லை; இது நுண்பொருள்; அறிவால் மட்டும் உய்துணரக்கூடிய பொதுத்தன்மை உடையது இது.

மேலே தரப்பட்டுள்ள மு.வரதராசனாரின் கூற்றை[1] நோக்குகையில் நுண்பொருள் என்பது அறிவின் துணை கொண்டு உய்துணரக்கூடியவற்றை குறிப்பதைக் காணலாம். மேலும் நுண் என்னும் வேர்ச்சொல் அனைத்துத் திராவிட மொழிகளிலும் கிளைத்து அடிப்பொருள் என்பதை மையமாகக் கொண்ட பல சிறப்புப் பொருள்களைக் கொண்டு திகழ்கிறது.[2]

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. மு. வரதராசன். (1954). மொழி வரலாறு. சென்னை: கழக வெளியீடு.
  2. "Proto-South Dravidian : *nuṇ-". திராவிட வேர்ச்சொல் அகரமுதலி. அணுகப்பட்டது 2011-12-08. 

வெளி இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நுண்மமாக்கல்&oldid=2147252" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது