நூறு நாள்கள் சீர்திருத்தம்

நூறு நாள்கள் சீர்திருத்தம் (the Hundred days’ Reform movement) என்பது சீனாவின் சிங் அரசமரபு காலத்தில் 1898 ஜூன் 11 முதல் செப்டம்பர் 21 வரை நடைபெற்ற தேசிய, கலாச்சார, அரசியல், கல்வி சார்ந்த ஒரு வெற்றி பெறாத 103 நாள் சீர்திருத்த முயற்சியாகும். குவாங்சு (Guangxu) என்ற இளம் அரசராலும் அவரின் சீர்திருத்த ஆதரவாளர்களாளும் இது முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அது பேரரசி டோவாகர் சிக்சி யின் வழிகாட்டுதலினால் பழமைவாதிகளின் கடும் எதிர்ப்பினால் இராணுவப் புரட்சி ஆட்சி கவிழ்ப்பின் மூலம் இது தோல்வியில் முடிவுற்றது ("The Coup of 1898", Wuxu Coup).

நூறு நாள்கள் சீர்திருத்தம்
சீன எழுத்துமுறை 戊戌變法
எளிய சீனம் 戊戌变法
alternative Chinese name
Traditional Chinese 百日維新
Simplified Chinese 百日维新
Literal meaning Hundred Days' Reform
இந்தக் கட்டுரை சீன உரையைக் கொண்டுள்ளது. சரியான ஒழுங்கமைவு ஆதரவில்லையெனில், உங்களுக்கு கேள்விக்குறிகளோ, கட்டங்களோ அல்லது மற்ற குறியீடுகளோ சீன எழுத்துருக்களுக்கு பதிலாக தெரியலாம்.

மேற்கோள்கள்தொகு

  • Rebecca E. Karl and Peter Gue Zarrow, eds., Rethinking the 1898 Reform Period: Political and Cultural Change in Late Qing China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-00854-5.