சீன எழுத்துமுறை

வார்ப்புரு:Infobox Chinese/Zhuang

சீன எழுத்துக்கள் பட எழுத்து வகையைச் சார்ந்தவை. சீன மொழிசப்பானிய மொழிகொரிய மொழி ஆகியவற்றுடன் பிற ஆசிய மொழிகளையும் இவர்கள் எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்துகின்றனர்.  சீன தரப்படி இவை ஹன்ஸி (hànzì) எனப்படுகின்றன.  (எளிமையாக்கப்பட்ட எழுத்து முறைsimplified Chineseஎளிய சீனம்: 汉字; மரபுவழிச் சீனம்: 漢字traditional Chineseஎளிய சீனம்: 汉字; மரபுவழிச் சீனம்: 漢字மரபுவழி எழுத்து முறை).[2] சீனர்கள் பல்வேறு மொழிகளையும் எழுதப் பழகியுள்ளனர். கஞ்சி (kanji (漢字)) எனும் வகையினர் சப்பானிய மொழியையும், ஹஞ்சா [hanja (漢字)] எனும் வகையினர், கொரிய மொழியையும், சு னோம் [chữ Nôm] எனும் அமைப்பினர் வியட்நாமிய மொழியையும் புழக்கத்தில் கொண்டுள்ளனர். இவை மொத்தமாக சி. ஜே. கே. (CJK) எழுத்துக்கள் எனப்படுகின்றன. சில சமயங்களில், இவை ஆங்கிலத்தில் ஹான்(Han) எழுத்துக்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.[3][4]  சீன எழுத்துக்கள் உலகின் பழமையான தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டு முறையை அடிப்படையாகக் கொன்டுள்ளன.[5] பரவலான தற்போதைய பயன்பாட்டின் அடிப்படையிலு பயனர்களின் எண்ணிக்கையாலும் கிழக்கு ஆசியாவிலும் மற்றும் சினோஸ்பியர் முழுவதும் சீன எழுத்துக்கள் உலகில் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எழுத்து முறைமைகளாகும். சீன எழுத்துகளின் எண்ணிக்கை பல்லாயிரக்கணக்கில் உள்ளன. ஆனால் அவற்றில் பெரும்பாலானவை வரலாற்று நூல்களில் மட்டுமே சிறிய பட அமைப்பில் காணப்படுகின்றன.  சீனாவில் செயல்முறை எழுத்தறிவு சார்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு சீன எழுத்துக்களை எழுத மூன்றாயிரம் முதல் நான்காயிரம் எழுத்துக்களைஅறிந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது.[6]

சீன எழுத்துமுறை
Hanzi (Chinese character) in traditional (left) and simplified form (right)
Chinese name
பண்டைய சீனம் 漢字
நவீன சீனம் 汉字
Literal meaning"Han characters"
வியட்நாமியப் பெயர்
வியட்நாமியம் chữ Hán
Chữ Nôm 𡨸
கொரியப் பெயர்
அங்குல் எழுத்துமுறை한자
Hanja漢字
சப்பானியப் பெயர்
Kanji 漢字
ஹிரகனா எழுத்துக்கள் かんじ

யப்பானில் 2,136 உயர்நிலை பள்ளி (ஜோயோ கான்ஜி Jōyō kanji) மூலம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான எழுத்துக்கள் அன்றாட பயன்பாட்டில் உள்ளன.

ஜப்பானில் பயன்படுத்தப்படும் எழுத்துக்கள் சீனாவில் பல விதங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.  தேசிய அளவில் தரப்படுத்தப்பட்ட எழுத்துக்கள், வடிவங்கள், உச்சரிப்புகள் ஆகியவற்றின் பட்டியல்கள் உள்ளன. சில எழுத்துக்களின் எளிமையான வடிவங்கள் சீனா, சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன;

தைவான், ஆங்காங், மக்காவு, மற்றும் தென் கொரியா ஆகிய நாடுகளில் வரையறுக்கப்பட்ட அளவிற்கு தொடர்புடைய பாரம்பரிய எழுத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஜப்பானில், பொதுவான எழுத்துக்கள் ஜப்பானிய மரபு சார்ந்த வடிவங்களாகும். இவை (ஷின்ஜிட்டாய் shinjitai) பிந்தைய காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டவையாகும். இவை சீன எளிமயாக்கப்பட்ட எஹுத்துக்களை விட பாரம்பரிய வடிவங்களுக்கு மிக நெருக்கமாக உள்ளன.  அதே சமயம் ஜப்பானிய பாரம்பரிய எழுத்துக்கள் (க்யூஜிட்டாய் kyūjitai) சீன பாரம்பரிய எழுத்துக்களை ஒத்துள்ளன. தென் கொரியாவில், பயன்படுத்தப்படும் சீன எழுத்துக்கள் மரபுவழி மாறுபாடு உடையவையாகும்.   தைவான் மற்றும் ஹாங்காங் போன்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் எழுத்துக்கள் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியானவை ஆகும். தென் கொரியாவில் சீன எழுத்துகளின் போதனை 7 வது வகுப்பில் தொடங்கி 12 வது வகுப்பு வரை தொடர்கிறது;  மொத்தமாக 1,800 எழுத்துக்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன.  இந்த எழுத்துக்கள் சில நேரங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  மேலும் இவற்றின் பயன்பாடுகள் மெதுவாகக் குறைந்து வருகின்றன. (அறிதாகப் பயன்படும் இடங்கள்: அறிகுறிகள், கல்வித் தாள்கள், வரலாற்று எழுத்துக்கள், முதலியன)

பழைய சீன மொழியில் (பாரம்பரிய சீன மொழி), பெரும்பாலான சொற்கள் ஓரசைச் சொற்களாகும். எழுத்துக்கள் மற்றும் சொற்களுக்கு இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது. மாண்டரின் மொழி எனும் நவீன சீன மொழியில் எழுத்துக்கள் சொற்களோடு பெரும்பாலும் பொருந்துவதில்லை;  சீன மொழியில் பெரும்பான்மையான சொற்களில் ஒலிகள் இணைத்தல் மற்றும் இழப்பு காரணமாக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் இடம்பெருகின்றன.[7]  மாறாக, எழுத்துக்கள் எப்போதும் பொருள் உணர்த்தும் யாவற்றினும் மிகச்சிறிய அடிப்படைக் கூறை ஒத்திருக்கின்றன [8]

இருப்பினும், இந்த பொது தகவல் தொடர்பிற்கு சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன.  அவை ஈரசை மொழியணுக்கள் (இரு எழுத்துக்கள் மூலம் எழுதப்பட்டவை), இருமுனை மொழியணுக்கள் (இரு எழுத்துகளுடன் எழுதப்பட்டவை) மற்றும் ஒரு ஒற்றை எழுத்துக்கள் பல்லசைச் சொற்கள் அல்லது சொற்றொடர்கள்.

நவீன சீன மொழியில் பல ஒப்பொலிச் சொற்கள் உள்ளன. பேசப்படும் கருத்தின் பொருளைப் பொறுத்து, பல எழுத்துக்கள் மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

ஒரே எழுத்து பல பொருட்களைக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது சிறப்புப் பொருள் பெற்றிருக்க்லாம். அவை அவ்வப்போது வெவ்வேறு உச்சரிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். பல வகையான சீன மொழிகளில் இணைச்சொற்கள் பொதுவாக அதே எழுத்துகளில் எழுதப்பட்டுள்ளன.  இவை பொதுவாக ஒரே பொருளைக்கொண்டிருந்தாலும் பெரும்பாலும் வேறுபட்ட உச்சரிப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. சப்பானிய மொழிகொரிய மொழி, போன்ற பிற மொழிகளில் சீன கடன்சொற்களைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்வதற்காக, சீன மொழிச் சொற்கள் சீன உச்சரிப்பிலேயே பேசப்படுகின்றன. மேலும்  அவை சீன மொழியின் வரலாற்று ரீதியான பல்வேறு வகையான உச்சரிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன.

வெளிநாட்டினரால் தழுவப்பட்ட சீன உச்சரிப்புக்கள் சீன-ஜெனிக் (Sino-Xenic) உச்சரிப்புகள் எனப்படுகின்றன. இது மத்திய சீனப் புனரமைப்புக்கு பெரிதும் உதவுகின்றது.

செயற்கூறு

தொகு

கி.மு. 2 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுத்துக்கள் முதன்முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டபோது, பழைய சீன சொற்கள் பொதுவாக ஓரசை மற்றும் ஒவ்வோர் எழுத்தும் ஒவ்வொறு சொல்லைக் குறிப்பதாகவும் இடுந்தன.[9]  மேற்கத்திய ஸோவு (Western Zhou) காலத்திலிருந்து இன்று வரை பல்லசைச் சொற்களின் எண்ணிக்கைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. போரிடும் நாடுகள் கால மாநிலங்களில் இருந்து வந்த சொற்களஞ்சியப்படி சுமார் 25-30% சொற்கள் பல்லசை கொண்டவை என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது,

ஓரசைச் சொற்களைக் காட்டிலும் மிகவும் குறைவாகவே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும், இவை நூல்களில் 80-90% பகுதியை ஆக்கிரமித்திருந்தன.[10]

ஒலியியல் மாற்றங்களால் ஒப்பொலி சொற்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது.[11]

தரப்படுத்தப்பட்ட தற்கால சீன மொழியில் இள்ள 3,000 பொது வார்த்தைகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பல்லசையினதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பெரும்பான்மையானவை ஈரசைச் சொற்களாகும்.[12]

சொற்களின் கலப்பின சொற்களை உருவாக்குவதும், மூல சொற்களுக்கான எழுத்துக்களை எழுதுவதும் தற்போதைய பணியாகும். மற்ற மொழிகளிலிருந்து இணைத்தல், மறுகட்டுதல் மற்றும் கடன்சொல் ஆகியவற்றின் மூலம் சொற்கள் உருவாக்கப்பட்டன.[13]

பல்லசைச் சொற்களில் ஓரசைக்கு ஓர் எழுத்து வீதம் எழுதப்பட்டது.[14][b]  பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் எழுத்துகள் ஒரு பழைய சீன வார்த்தையிலிருந்து உருவான ஒரு மரபியத்தை குறிக்கின்றன.[15]

பல எழுத்துகள் பலவிதமான வாசிப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. சில நேரங்களில் வெவ்வேறு சொல்லணுக்களைக்  குறிப்பிடுகின்றன. சில நேரங்களில் வெவ்வேறு உச்சரிப்புகளைக் கொடுக்கின்றன.  நவீன சீன மொழியில் உள்ள மிகப் பொதுவான 2,400 எழுத்துக்களில் ஐந்தில் ஒரு பகுதி பல உச்சரிப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. 500 மிகப் பொதுவான எழுத்துக்களுக்கு இவ்விகிதம் 30% உயர்ந்துள்ளது.[16]  பெரும்பாலும் இந்த அளவீடுகள் ஒலித்தலிலும் பொருள் பயன்பாட்டிலும் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றன. பழைய சீன காலத்தில், ஒரு புதிய வார்த்தையை உருவாக்க ஒரு வார்த்தைக்கு ஒட்டுகள் சேர்க்கப்படும். ஒட்டுகள் பெரும்பாலும் அதே எழுத்துடன் சேர்த்து எழுதப்பட்டன. பல சந்தர்ப்பங்களில் உச்சரிப்புகள் தொடர்ந்து ஒலி மாற்றம் காரணமாக மாறுபட்டன

உதாரணமாக, பல கூடுதல் வாசிப்புகளுக்கு மத்திய சீனா புறக்கணிப்பு தொனி கொண்டுள்ளது. தற்கால சீனாவில் 4 வது தொனி முக்கிய இடத்தில் உள்ளது. இத்தொனி ஒரு பழைய சீன * -இன் பின்னொலியின் பிரதிபலிப்பாகும் என்று அறிஞர்கள் நம்புகின்றனர்.[17] 

 • 传/傳 வாசிப்புகளை OC *drjon > MC drjwen > Mod. chuán 'அனுப்பும்' மற்றும் *டிராகன்கள் > drjwenH > zhuàn 'ஒரு பதிவு'.[18] (Middle Chinese forms are given in Baxter's transcription, in which H denotes the departing tone.)
 • மத்திய சீன வடிவங்கள் பாக்ஸ்டரின் ஒலிப்புக்கேற்ப வரைதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
 • 磨 வாசிப்புகள் உள்ளன *maj > ma > 'அரைக்க' and *majs > maH > 'சாணைக்கல்'.[18]
 • 宿 வாசிப்புகள் உள்ளன *sjuk > sjuwk > 'ஒரே இரவில் தங்குவதற்கு' and *sjuks > sjuwH > xiù 'தெய்வீக "மாளிகை"'.[19]
 • 说/説 வாசிப்புகள் உள்ளன *hljot > sywet > shuō 'பேசு' மற்றும் *hljots > sywejH > shuì 'புத்திசொல்'.[20]

மற்றொரு பொதுவான மாற்றம் - குரல்வளையில் கேட்கப்பட்ட மற்றும் கேட்கப்படாத குரல்களுக்கிடையில் உள்ள மாறுபாடு (தற்காலத்தில் குரலில் வேறுபாடு காணாமல் போயுள்ளது)

இது பழங்கால முன்னுரையை பிரதிபலிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது, ஆனால் குரல் அல்லது குரல் மிக்க வடிவங்களின் மூலத்தை அறிஞர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. உதாரணமாக,

 • 见/見 வாசிப்புகள் உள்ளன *kens > kenH > jiàn 'பார்க்க' and *gens > henH > xiàn 'தோன்றுதல்'.[21]
 • 败/敗 வாசிப்புகள் உள்ளன *prats > pæjH > bài 'தோற்கடிக்க//' and *brats > bæjH > bài 'தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும்'.[21] (இந்த நேர்வில் தற்கால சீன மொழியில் உரிய உச்சரிப்புகள் உள்ளன. ஆனால் வேறு சில சீன மொழிகளில் இல்லை)
 • 折 வாசிப்புகள் உள்ளன *tjat > tsyet > zhé 'வளைக்க' and *djat > dzyet > shé 'உடைக்க'.[22]

உருவாக்கக் கொள்கைகள்

தொகு
 
முதன்மையான 1436 சீன எழுத்துக்கள்

சீன எழுத்துக்களும், வார்த்தைகளும்,  சில படிநிலைகளின் அடிப்படையில் பிரதிநிதித்துவம் பெருகின்றன.

மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சில எழுத்துக்கள், ஆரம்பத்தில் பட  எழுத்துக்களாக இருந்தன, அவை பொருளை வெளிப்படையாக உணரும்படி சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான சொற்கள் எழுத்தறிவுக் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி எழுதப்பட்டவை.

இதில் ஒத்த சொற்களுக்கான ஒரு எழுத்துகள் கடன் சொல்லாகவோ அல்லது  ஒலிக்குறிப்பு சொற்பொருள் கலவையாகவோ இருக்குமாறு  விரிவுபடுத்தப்பட்டது.[23]

சு ஷென் (Xu Shen) என்பவர் கி.மு.100ல் தனது ஷுவோவன் ஜீசி (Shuowen Jiezi) எனும் அகராதியில் பாரம்பரிய சீன மொழியின் ஆறடுக்கு வகைப்பாட்டினை (இலுஷு 六 书 / 六 書 "ஆறு எழுத்துக்கள்")  விவரித்துள்ளார்.[24]  இந்த பகுப்பாய்வு சில நேரங்களில் சிக்கலானதாக இருந்தாலும், சீன எழுத்து முறையின் முழுமைத் தன்மையை பிரதிபலிக்காவிட்டாலும், அதன் நீண்ட வரலாறு மற்றும் பரவலான பயன்பாட்டால் தொடர்ந்து நிலைத்து நிற்கிறது.

சித்திர விளக்கப் படங்கள் 

தொகு
 • 象形字 xiàngxíngzì

சீன எழுத்துக்களில் பொருட்களின் படங்களை உடைய  ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே சித்திர விளக்கப் படங்கள் உருவாக்குகின்றன. காலப்போக்கில், எழுதுவதற்கு எளிதாகவும், எளிமையாகவும், அழகாகவும், மாற்றம் அடைந்துள்ளன. உதாரணம்: என்றால் "சூரியன்", yuè என்றால் "சந்திரன்", என்றால் "மரம்" அல்லது "காடு", and என்றால் "சணல்".

இயற்கையில் பட எழுத்துகளுக்கும், நவீன எழுத்துகளுக்கும் இடையேயுள்ள உறுதியான விகித எண் இல்லை; எனினும், இந்த பிரிவில் ஷு ஷேன் (Xu Shen) கிட்டத்தட்ட 4% எழுத்துகளை சேர்த்தார்.

எளிய கருத்தெழுத்துகள்

தொகு
 • 指事字 zhǐshìzì

எளிய கருத்தெழுத்துகள், பொதுவாக  எளிய குறிகளாகவும், நேரடி சின்னங்களாகவும் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டுகள்:   (ஷாங்)shàng "மேலே" மற்றும் (ஸியா) xià "கீழே", அதாவது ஒரு கோட்டின் மேலேயும் கீழேயும் ஒரு புள்ளி.

கூட்டு கருத்தெழுத்துகள்

தொகு
 • 会意字 / 會意字 huìyìzì

தருக்க தொகுதிகள் அல்லது கூட்டு கருத்துகளாகவும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, இந்த எழுத்துக்கள் மூன்றாவது அர்த்தத்தை வழங்குவதற்காக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சித்திரக் கதை அல்லது கருத்தெழுத்துகள் இணைத்துள்ளன.

பொதுவன மேற்கோள் எடுத்துக்காட்டுகள்:  "ஓய்வு" (பட எழுத்து: மனிதர்   "நபர்" மற்றும் "மரம்") மற்றும் "நன்று" (பட எழுத்து: "பெண்" மற்றும் "குழந்தை")

சூ ஷேன் இந்த பிரிவில் சுமார் 13% எழுத்துகளை வைத்தார்.

இருப்பினும், இந்தக் எழுத்துகளில் பல, ஒலிக்குறி-சொற்பொருள் சேர்மங்களாக உள்ளன. தொடர் மாற்றங்களால் அவற்றின் தோற்றம், வடிவம் மற்றும்  மூலம் அழிந்துவிட்டது.[25]

பண்டைய கால எழுத்துசார் அறிஞர்கள் புதுதாக வடிவமைக்கப்பட்ட கலப்பு எழுத்துகளயும் அவற்றின் பயன்பாட்டையும்  நிராகரிக்கின்றனர், இப்போது-இழந்த "இரண்டாம்நிலை வாசிப்புக்கள்" ஒலிப்புக் குறியீடுகள் அழிவதற்கான காரணமாக கருதப்படுகிறது.[26]

இதற்கு மாறாக, ஜப்பானில் உருவான எழுத்துக்களில் அடையாளம் காணும் கலவைகள் பொதுவானவை. மேலும், 鉑 பிளாட்டினம், "வெள்ளை உலோகம்" (கிழக்கு ஆசிய மொழிகளில் உள்ள இரசாயன தனிமங்களைக் காண்க) போன்ற தற்கால சீன எழுத்துக்கள் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவையாகும்.

-->

குறிப்புகள்

தொகு
 1. The character for saw, ⿰書史, is supposed to be one character, with a 書 radical on the left, and 史 radical on the right. Similarly, ndip (⿰立生) is one character, made up of 立 and 生 radicals. As of present, there are limitations in displaying Zhuang logograms in Unicode, as they are unsupported.
 2. Abbreviations are occasionally used – see § Polysyllabic characters.

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. Guǎngxī Zhuàngzú zìzhìqū shǎoshù mínzú gǔjí zhěnglǐ chūbǎn guīhuà lǐngdǎo xiǎozǔ 广西壮族自治区少数民族古籍整理出版规划领导小组, ed. (1989). Sawndip Sawdenj – Gǔ Zhuàng zì zìdiǎn 古壮字字典 [Dictionary of the Old Zhuang Script] (2nd ed.). Nanning: Guangxi minzu chubanshe. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-7-5363-0614-1.
 2. Potowski, Kim (2010). Language Diversity in the USA. Cambridge: Cambridge University Press. p. 82. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-521-74533-8. {{cite book}}: Invalid |ref=harv (help)
 3. World Health Organization (2007). WHO international standard terminologies on traditional medicine in the Western Pacific Region. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 June 2015.
 4. Shieh (2011).
 5. "History of Chinese Writing Shown in the Museums". CCTV online. Archived from the original on 2010-11-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-03-20.
 6. Norman 1988, ப. 73.
 7. Wood, Clare Patricia; Connelly, Vincent (2009). Contemporary perspectives on reading and spelling. New York: Routledge. p. 203. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-415-49716-9.
 8. East Asian Languages at pinyin.info
 9. Norman 1988, ப. 58.
 10. Wilkinson 2012, ப. 22.
 11. Norman 1988, ப. 112.
 12. Yip 2000, ப. 18.
 13. Norman 1988, ப. 155–156.
 14. Norman 1988, ப. 74.
 15. Norman 1988, ப. 74–75.
 16. Swofford, Mark (2010). "Chinese characters with multiple pronunciations". pinyin.info. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 July 2016.
 17. Baxter (1992), ப. 315–317.
 18. 18.0 18.1 Baxter (1992), ப. 315.
 19. Baxter (1992), ப. 316.
 20. Baxter (1992), ப. 197, 305.
 21. 21.0 21.1 Baxter (1992), ப. 218.
 22. Baxter (1992), ப. 219.
 23. Norman 1988, ப. 58–61.
 24. Norman 1988, ப. 67–69.
 25. Sampson & Chen 2013.
 26. Boltz 1994, ப. 104–110.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சீன_எழுத்துமுறை&oldid=3780367" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது