நோர்மாந்திய மொழி

நோர்மாந்திய மொழி என்பது இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்தை சேர்ந்த உரோமானிய மொழிக் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு மொழி ஆகும். இம்மொழி பிரான்சு, இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, கனடா போன்ற நாடுகளில் பேசப்படுகிறது. இம்மொழி பிரெஞ்சு எழுதுக்களைக்கொண்டே எழுதப்படுகிறது. இம்மொழி பிரான்சில் உள்ள நோர்மாண்டி எனப்படும் பிரதேசத்தில் பொது வழக்கில் உள்ளது. அங்கு அரசாங்க மொழியாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை ஆயினும், இது பிரதேச மொழியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Norman
Normand
நாடு(கள்) பிரான்சு

 இங்கிலாந்து(See: Norman England)
 அயர்லாந்து(See: Norman Ireland)
 கனடா(used to a certain degree in eastern Canada)

Coat of Arms of the House of Hauteville (according to Agostino Inveges).svg Kingdom of Sicily(used in a limited degree)
Armoiries Bohémond VI d'Antioche.svgPrincipality of Antioch

now defunct in area
பிராந்தியம்Normandy and the Channel Islands
பேச்சு வழக்கு
Latin (French variant)
மொழிக் குறியீடுகள்
ISO 639-2[[ISO639-3:roa|roa]]
ISO 639-3
Normandy map.png
Areas where the Norman language is strongest include Jersey, Guernsey, the Cotentin and the Pays de Caux.
Norman possessions in the 12th century


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நோர்மாந்திய_மொழி&oldid=2420989" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது