பஞ்சம் (famine) என்பது கடுமையான உணவுப் பற்றாக்குறை அல்லது உணவு கிடைக்காதல் ஆகும். இது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தும். கடும் பஞ்சம் ஏற்படும் போது ஊட்டக்குறைவு ஏற்படும்; பட்டினி, பட்டினிச் சாவு அதிகரிக்கும். ஐ.நா கணிப்பின்படி நுணுக்கமாக ஒவ்வொரு 10,000 பேருக்கும் இருவர் ஒவ்வொரு நாளும் பஞ்சத்தால் இறப்பதை பஞ்சம் என்று அறிவிக்கிறது.

உணவுப் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்ட சகேல் பகுதி 2012 வறட்சி.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பஞ்சம்&oldid=3913796" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது