பண்டைய ரோம கட்டிடக்கலை

பழங்கால கட்டிடக்கலை

பண்டைய ரோம கட்டிடக்கலை (Ancient Roman architecture) என்பது பழங்கால ரோமானியர்களின் பண்டைய ரோமானிய கட்டிடக்கலை , கிரேக்க கட்டிடக்கலையை ஏற்றுக்கொண்டது. ஆனால் கிரேக்க கட்டிடங்களிடமிருந்து வேறுபட்டு, புதிய கட்டிடக்கலை பாணியாக மாறியது. இந்த இரண்டு கட்டிடக்கலை பாணிகளும் பெரும்பாலும் ஒரு பாரம்பரிய கட்டிடக்கலையின் ஒரு உடல் கருதப்படுகிறது. உரோமானிய கட்டிடக்கலை, ரோமானியக் குடியரசில் பரவி இருந்தது.[1] பெரும்பாலான கட்டிடங்கள் புதிய பொருட்களால், குறிப்பாக கான்கிரீட் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்திக் கட்டப்பட்டவைகள் ஆகும். கட்டிடங்கள் வளைவுகள் மற்றும் குவிமாடம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருந்தன.[2][3][4] இது பொதுவாக வலுவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டடங்களை உருவாக்கும். 

இத்தாலி, ரோமில் கொலோசியம்; கிளாசிக்கல் ஆர்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அழகியல் விளைவுகளுக்கு மட்டுமே.
ஃபிரான்ஸில் உள்ள நைம்ஸில் இருக்கும் மைசன் கார்ீ, சிறந்த பாதுகாக்கப்பட்ட ரோம கோவில்களில் ஒன்றாகும். ஏகாதிபத்திய வழிபாட்டு மையத்தின் இடைக்கால ஆகஸ்டன் மாகாண கோயில்.
தென் பிரான்சில் பான்ட் டார்ட் கார்டு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்
The Baths of Diocletian, Rome
லெப்டிஸ் மாக்னாவில் சீவரன் பசிலிக்கா
ஓஷியா தொல்பொருள் தளத்தில் ஒரு பகுதி: ஒரு நேரத்தில், கடைகள் இங்கே அமைந்துள்ளது
"ரோமன் பரோக்", லெப்டிஸ் மாக்னா, செப்டிமஸ் செவர்ஸின் ஆர்க்

உரோமக் குடியரசை 509 ஆம் ஆண்டு கி.மு. 4 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவியதில் இருந்து உரோமானிய கட்டிடக்கலை இருந்தது. அதன் பின்னர் இது லேட் அன்டிக் அல்லது பைசாந்திய கட்டிடக்கலை என மறுகட்டமைக்கப்பட்டது.[5] சுமார் 100 கி.மு.க்கு முன்னால் இருந்து பெரிய அளவில் உதாரணங்கள் எதுவும் இல்லை. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மேற்கு ஐரோப்பாவில் பயன்படுத்தப்படும் பாணி உரோமானிய கட்டிடக்கலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Frothingham, A. L. (1915). "The Roman Territorial Arch". American Journal of Archaeology 19 (2): 155–174. doi:10.2307/497176. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0002-9114. 
  2. Rasch 1985, ப. 117.
  3. Mark & Hutchinson 1986, ப. 24.
  4. Heinle & Schlaich 1996, ப. 27.
  5. Favro, (ii) Materials and construction techniques