அந்தணர் மாமந்திர்

63 ஆதி தமிழ் சைவா சித்தாந்த குருநாயன்மாரின் சித்தாந்த தன் மட்டும் ஏற்று ருத்ராச்ச அடையாளம் ஏற்றா அந்தணரும் ,108 தாண்டவத்தின் மாமந்தரரும், ஆதி தமிழ் சைவ சித்தாந்த ஆறாதனை மந்தரதிர்கான முழுமுதல் இறைவானான ருத்ராச்சமு(மூ)ர்திஈசனை வழி தோன்ரலே எண்றுணர்ந்து தமிழ் சைவா அந்தண மாமந்திர் சங்கம் உண்டாக்கி தமிழர் வளம்குன்றாதீருக்க செய்வோமா

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:ருத்ராச்&oldid=2612253" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது