பயனர்:Krishnaprasaths/பயனர் திட்டம்

  • வலைவாசல்கலை மேம்படுத்துவது
  • பிற மொழி விக்கிப்பீடியா கட்டுரைகளை தமிழாக்கம் செய்வது.