பெயர் : குறிஞ்சி

இடம் : தமிழ்நாடு, இந்தியா

கல்வி : பட்டங்களும், பட்டயங்களும் வயிற்றுப்பிழைப்பிற்கானவை.. ஆத்ம தேடல் ஆத்மாவின் இறுதி மூச்சுள்ளவரை தொடரும்.

மின்னஞ்சல் : kurinjionline@gmail.co

விக்கிபீடியோவோடு: முண்டாசுகவிஞனின் வாக்கிற்கிணங்க பிறமொழி சாத்திரங்கள் அனைத்தும் தமிழில் கொண்டுவர எம்மால் ஆன சிறிய முயற்சி விக்கிபீடியாவோடு இணைந்து...

புள்ளிவிவரம்‎Edit

  • பயனர்களின் பங்களிப்புப் தரவரிசை RANK