செம்மல் என்பது என் பெயர்.
இயற்பெயர் கோவிந்தன்.
பிறந்த நாள் 17 02 1950 பிறந்த ஊர்: தஞ்சாவூர்.
தாய் மொழி: தமிழ்.
வாழும் ஊர்: சென்னை.