நொ்லின் டோனா என்னும் நான் கன்னியாகுமாி மாவட்டம் தேரூா் மாவட்ட ஆசிாியா் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தில் விாிவுரையாளராக பணியாற்றி வருகிறேன்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:TNSE_NERLINDONA_KKM&oldid=2273995" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது