பயனர்:Trengarasu/மணல்தொட்டி-இலங்கை நதிகள்

Trengarasu/மணல்தொட்டி-இலங்கை நதிகள்
அமைவு
சிறப்புக்கூறுகள்
முகத்துவாரம்{{{5}}}
 ⁃ உயர ஏற்றம்
{{{9}}}

{{{1}}} இலங்கையில் உள்ள ஆறாகும். இது {{{41}}} ஊற்றெடுத்துப் பாய்கிறது. இது இலங்கையின் நீரோட்டத்தின் படி {{{ஓட்டம்}}} பெரிய ஆறாகும். இதன் நீரேந்துப்பகுதியில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு {{{மழை}}} மில்லியன் கனமீட்டர் மழை பெய்கிறது, இதில் சுமார் {{{சதவீதம்}}} சதவீதமான நீர் கடலை அடைவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு {{{பரப்பளவு}}} சதுர கிலோமீட்டர் நீரேந்துப்பகுதியைக் கொண்டுள்ளதோடு இது இலங்கையின் {{{பரப்பளவு1}}} பெரிய நீரேந்துப் பகுதியாகும். [1] [2][3]

மேலும் பார்க்கதொகு

ஆதாரங்கள்தொகு

  1. [1]
  2. [2]
  3. [3]