'தடித்த எழுத்துக்கள்''சாய்ந்த எழுத்துக்கள்tytyytyt''சாய்ந்த எழுத்துக்கள்tty

  1. எண்களுடன் கூடிய வரிசை உறுப்பினர்
சிறிது தள்ளிவைக்கப்பட்ட வரி

பெரிய எழுத்துக்கள்

தலைப்பு எழுத்துக்கள் தலைப்பு எழுத்துக்கள் தலைப்பு எழுத்துக்கள்
# ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  1. ஒரு உதாரணம் || # ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  2. ஒரு உதாரணம் || # ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  3. ஒரு உதாரணம்
# ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  1. ஒரு உதாரணம் || # ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  2. ஒரு உதாரணம் || # ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  3. ஒரு உதாரணம்
# ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  1. ஒரு உதாரணம் || # ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  2. ஒரு உதாரணம் || # ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  3. ஒரு உதாரணம்
අ|} -- 08:11, 19 செப்டெம்பர் 2010 (UTC)''''''''

124.43.72.80

y'தடித்த எழுத்துக்கள்

Start a discussion with Jotterbot

Start a discussion
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்_பேச்சு:Jotterbot&oldid=595928" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது