பயிரிடும்வகைப் பிரிவு

ஒரு முறைசார் பகுப்பு

பயிரிடப்படும் பயிர்களைப் அல்லது தாவரங்களைப் பெயரிடும்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட பெயரிடல் முறைமை (Nomenclature) பயன்படுத்தப்படும். பயிரிடப்படும் தாவரங்களுக்கான அனைத்துலக பெயரிடல் முறைமைக் குறியீட்டின்படி (ICNCP - International Code of Nomeclature for Cultivated Plants) உயிரியல் வகைப்பாட்டில், பயிரிடும்வகைப் பிரிவு என்பதும் ஒரு முறைசார் பகுப்பாக இருக்கின்றது.

'தலையுருப் பிரிவு' எனப்படும் பயிரிடப்படும்வகைப் பிரிவைச் சேர்ந்த சிவப்பு முட்டைக்கோசு
'தலையுருப் பிரிவு' எனப்படும் பயிரிடப்படும்வகைப் பிரிவைச் சேர்ந்த வெள்ளை முட்டைக்கோசு
'தலையுருப் பிரிவு' எனப்படும் பயிரிடப்படும்வகைப் பிரிவைச் சேர்ந்த சவொய் முட்டைக்கோசு

ICNCP Art. 3.1: "வரையறுக்கப்பட்ட ஒத்த தன்மையின் அடிப்படையில், பயிரிடும்வகைகள், தனித் தாவரங்கள் அல்லது தாவரத்தொகுதி தொகுக்கப்படும் ஒரு முறைசார் பகுப்பு"[1] 1995 ICNCP யில் Cultivar Group எனக் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்ததை, 2004 ICNCP யில் Group (பெரிய G யை முதல் எழுத்தாகக் கொண்டு) என்று மாற்றியமைத்தனர். சில பொதுவான சிறப்பியல்புகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் ஒரு பயிரிடும்வகைப் பிரிவினுள் இணைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக:

இந்த தலையுருப் பிரிவினுள் சிவப்பு முட்டைக்கோசு (Red cabbage), வெள்ளை முட்டைக்கோசு (White cabbage), சவொய் முட்டைக்கோசு (Savoy cabbage) என்பன அடங்கும். இவை யாவும் மிகவும் குறுகிய தண்டையும், அடர்த்தியாக அடுக்கப்பட்ட இலைகளை நடுவிலும் கொண்டிருப்பதனால் நடுவில் தலை போன்ற ஒரு அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.


ஒரு பயிரிடும்வகையானது சில இயல்புகள் ஒரு பிரிவுடனும், வேறு சில இயல்புகள் இன்னொரு பிரிவுடனும் ஒத்ததாகக் கொண்டிருக்கையில், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயிரிடும்வகைப் பிரிவினுள் வர முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, குறிப்பிட்ட ஒரு பயிரிடப்படும் இனத்தில் 'மஞ்சள் பூக்களைக் கொண்டவை' ஒரு பயிரிடும்வகைப் பிரிவுக்கான காரணியாகவும், ஒரு 'நோய்கான எதிர்ப்புத் தன்மையைக் கொண்டவை' இன்னொரு காரணியாகவும் இருக்கலாம். ஒரு சில பயிர்கள் மஞ்சள் பூக்களைக் கொண்டிருப்பதுடன், குறிப்பிட்ட நோய்க்கான எதிர்ப்புத் தன்மையையும் கொண்டிருக்குமாயின், அவற்றை இரு பயிரிடும்வகைப் பிரிவுகளிலும் பாகுபடுத்தப்பட முடியும்.

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. "International Code Of Nomenclature For Cultivated Plants". Archived from the original on 2011-09-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-09-27.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயிரிடும்வகைப்_பிரிவு&oldid=3891826" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது