பிசுலாமா மொழி

பிசுலாமா மொழி என்பது கிரோயோல் மொழிகளை சேர்ந்த ஆங்கில கிரியோல் மொழிகளுள் ஒன்றாகும். இம்மொழி வனுவாட்டு நாட்டின் ஆட்சிமொழிகளுள் ஒன்றாகும். இம்மொழி ஏறத்தாழ இரண்டு இலட்ச மக்களால் பேசப்படுகிறது.

பிசுலாமா
பிராந்தியம் வனுவாட்டு
தாய் மொழியாகப் பேசுபவர்கள்
6,200 (முதல் மொழி),
200,000 (மேலதிக மொழி)  (date missing)
அலுவலக நிலை
அரச அலுவல் மொழி
 வனுவாட்டு
மொழிக் குறியீடுகள்
ISO 639-1bi
ISO 639-2bis
ISO 639-3bis


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பிசுலாமா_மொழி&oldid=1689835" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது