பிணையூபம்

பிணையூபம் என்னும் விளையாட்டு இக்காலத்தில் சாரணச் சிறுவர் செய்து காட்டும் பிரமிட் விளையாட்டைப் போன்றது.

சங்ககால அரசன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் குற்றாலப் பகுதியை வென்றான். அந்த வெற்றிக் களத்தில் பிணையூபம் எழுந்து ஆடிய செய்தி கூறப்படுகிறது. [1]

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

அடிக்குறிப்புதொகு

 1.  
  பிணக்கோட்டக் களிற்றுக்குழும்பின்
  நிணம்வாய்ப் பெய்த பேய்மகளிர்
  இணையொலி இமிழ்துணங்கைச்சூர்ப்
  பிணையூபம் எழுந்தாட
  அஞ்சுவந்த போர்க்கள்ம். - மதுரைக்காஞ்சி 24-27

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பிணையூபம்&oldid=1022406" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது