பின்னஷட்ஜமம்

பின்னஷட்ஜமம் இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது 9 ஆவது மேளகர்த்தா இராகமாகிய, "நேத்ர" என்றழைக்கப்படும் 2 ஆவது சக்கரத்தின் 3 ஆவது மேளமாகிய தேனுக இராகத்தின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

பின்னஷட்ஜம இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சுத்த ரிஷபம் (ரி1), சாதாரண காந்தாரம் (க2), சுத்த மத்திமம் (ம1), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம் (த1), காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

உருப்படிகள்தொகு

  1. கீர்த்தனை: சரிவாரிலேனா

மேற்கோள்கள்தொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பின்னஷட்ஜமம்&oldid=1301844" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது