பின்வழி குண்டேற்றுதல்

பின்வழி குண்டேற்றுதல் அல்லது குழலாசன குண்டேற்றம் என்பது தோட்டாப்பொதி அல்லது எறிகணையைகுழலின் பின்புறத்தில் இருக்கும் அறையினுள் புகுத்தப்படும் குண்டேற்ற முறை ஆகும். இவ்வகையில் குண்டேற்றப்படும் சுடுகலன்கள் பின்வழி-குண்டேற்ற துப்பாக்கி/பீரங்கி என்று அறியப்படும்.

ருசிய 122 மிமீ எம்1910 ஹாவித்சரின் குழலாசனம். 

பெரும் அளவில் உற்பத்தியாகும் நவ்வென சுடுகலன்கள் பின்வழி-குண்டேற்றப்படுபவை தான் (வாய்வழியாக குண்டேற்றப்படும் மோர்ட்டர் மட்டும் விதிவிலக்கு).

நீண்ட குழாய்க்குள் எறியத்தை,(அதிலும் மரையிடுதலால் ஏற்பட்ட சுருளையான பள்ளங்கள் இருக்கும் குழலுள்) திணிப்பதைவிட, துப்பாக்கி/பீரங்கியின் பின்புறத்தில் சீக்கிரமாக குண்டேற்றலாம். குறைவான மீள்குண்டேற்ற நேரம் தான் பின்வழி குண்டேற்றுதலின் சாதகம் ஆகும். 

வரலாறு 

தொகு
 
ஸ்டாக்ஹோம்மின் சேனை அருங்காட்சியகத்தில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள 15 மற்றும் 16-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்கால பின்-குண்டேற்ற சுடுகலன்கள்.

 பர்கண்டியில் 14-ஆம் நூற்றாண்டில் தான் பின்வழி குண்டேற்றம் வந்தது, ஆனால் 19-ஆம் நூற்றாண்டில் தான் இது நன்கு மேம்படுத்தப்பட்டது. 

கொல்லர்களுக்கு சுடுகலனின் பின்பகுதியை அடைப்பது தான் மிகப்பெரும் சவாலாக இருந்தது. சிறு துப்பாக்கிகளில் இப்பிரச்சினை, வெடிப்பொதி பயன்பாட்டால் தீர்வு கிடைத்தது. எறிகனையை சுடும் பீரங்கிகளில் திருகடைப்பால் தீர்வு கிடைத்தது.

துப்பாக்கிகள் 

தொகு
 
பின்-குண்டேற்ற துப்பாக்கியான பிலிப் V-ன் இயங்குநுட்பம் காட்டும் படும்.[1]
 
ஃபெர்குசன் புரிதுமுக்கியின் பின்வழி-குண்டேற்றம் 

பீரங்கிப்படை

தொகு
 
ஓர் பெரிய கப்பற் பீரங்கியின் குண்டேற்ற சுழற்சியை காட்டும் நகர்படம்.
பச்சை=எறியம்; மஞ்சள்=உந்துபொருள்/வெடிபொருள்.
வெடிக்கும்போது தீ சேமகத்தை அடையாமல் தடுக்க, தானியங்கிக் கதவுகள் செயல்படுவதை கவனிக்கவும்.

மேலும் பார்க்க

தொகு

மேற்கோள்கள் 

தொகு
  1. Musée de l'Armée exhibit, Paris.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பின்வழி_குண்டேற்றுதல்&oldid=2391085" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது