பீட்டர்ஹவுஸ், கேம்பிரிச்சு

பீட்டர்ஹவுஸ் கல்லூரி (Peterhouse) கேம்பிரிச்சு பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்த ஒரு கல்லூரியாகும். கேம்பிரிச்சு கல்லூரிகளிலேயே இது தான் பழமையான கல்லூரி.[சான்று தேவை]

Colleges of the University of Cambridge

பீட்டர்ஹவுஸ்

Old Court, facing the Chapel.
       
Founder Hugo de Balsham, Bishop of Ely
Named after Peter the apostle
Established 1284
Previously named The Scholars of the Bishop of Ely
Saint Peter's College
Master Bridget Kendall
Undergraduates 280
Graduates 153
Sister college St Hilda's College, Oxford and Merton College, Oxford
Location Trumpington Street (map)
Peterhouse heraldic shield
College website
JCR website
MCR website
Boat Club website

பொது சேவகர்கள் தொகு

வெளியிணைப்புக்கள் தொகு