பூர்வ குடிகள்

பூர்வ குடிகள் என்பவர்கள் இனக் குழுக்கள் ஆவர். இவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தின் அசல் குடிமக்கள் ஆவர். இவர்கள் சமீபத்தில் குடியேறிய, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அல்லது காலனித்துவப்படுத்திய மக்களிலிருந்து மாறுபடுகின்றனர். மக்கள் அவர்களது மரபுகள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குத் தொடர்புடைய ஒரு ஆரம்பகால கலாச்சாரத்தின் மற்ற அம்சங்களை பராமரிக்கும்போது வழக்கமாக பூர்வ குடிகளாக விவரிக்கப்படுகின்றனர். அனைத்து பூர்வ குடிகளும் இந்தப் பண்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. சில நேரங்களில் ஆடை, மதம் அல்லது மொழி போன்ற காலனித்துவ கலாச்சாரத்தின் கணிசமான கூறுகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தில் பூர்வ குடிகள் குடியேறி இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய பிரதேசத்தில் ஒரு நாடோடி வாழ்க்கை முறையை வெளிப்படுத்தலாம், ஆனால் அவர்கள் பொதுவாக வரலாற்று ரீதியாக அவர்கள் சார்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றனர்.ஒவ்வொரு குடியேற்ற காலநிலை மண்டலத்திலும், உலகின் கண்டத்திலும் பூர்வ குடிச் சமூகங்கள் காணப்படுகின்றன.[1]

குதிரையின் மீது ஒரு நவாசோ மனிதன், நினைவுச்சின்ன பள்ளத்தாக்கு, அரிசோனா, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
ஒரு பாரம்பரிய கமுதிக் மீது இனுவிட்டு, கேப் டோர்செட், நூனவுட், கனடா

உசாத்துணை தொகு

  1. Acharya, Deepak and Shrivastava Anshu (2008): Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulations and Traditional Herbal Practices, Aavishkar Publishers Distributor, Jaipur- India. ISBN 978-81-7910-252-7. p. 440
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பூர்வ_குடிகள்&oldid=3482796" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது