பெர்கானாப் பள்ளத்தாக்கு

கிழக்கு உஸ்பெகிஸ்தான், தெற்கு கிர்கிஸ்தான் மற்றும் வடக்கு தஜிகிஸ்தானில் உள்ள பள்ளத்தாக்கு

பெர்கானா பள்ளத்தாக்கு (Fergana Valley அல்லது Farghana Valley) என்பது மத்திய ஆசியாவில் கிழக்கு உசுபெக்கித்தான், கிர்கித்தான், தஜிகித்தான் ஆகிய நாடுகளில் பரவியிருக்கும் இருக்கும் ஒரு பள்ளத்தாக்குப் பகுதி ஆகும்.

பெர்கானா பள்ளத்தாக்கு
Fergana Valley
பள்ளத்தாக்கு
உசுபெக்கித்தானின் பெர்கானா நகரின் மேற்கே பெர்கானா பள்ளத்தாக்கில் உள்ள கழனிகள்
நாடு கிர்கிசுத்தான், தஜிகிஸ்தான், உசுபெக்கிசுத்தான்
ஆறு சீர் தாரியா ஆறு, (நரின் ஆறு, கரா தரியா
நீளம் 300 கிமீ (186 மைல்), கி
அகலம் 70 கிமீ (43 மைல்), வ
பரப்பு 22,000 கிமீ² (8,494 ச.மைல்)
Population 1,13,42,000
பெர்கானா பள்ளத்தாக்கு
பெர்கானா பள்ளத்தாக்கு
பெர்கானா பள்ளத்தாக்கு