பேச்சு:இசுப்புட்னிக் 1

சுபுட்னிக்" என்று எழுதுவது சரியல்ல என்பது எனது கருத்து. தமிழ் மரபுப்படி எழுதுவதானால் "இசுப்புட்னிக்" என எழுதவேண்டும். இது பற்றி முன்னரே கலந்துரையாடி உள்ளோம். எல்லா இடங்களிலும் "ஸ்" ஐ "சு" ஆக மாற்றி எழுதமுடியாது. மயூரநாதன் 19:04, 27 பெப்ரவரி 2009 (UTC)Reply[பதில் அளி]

Return to "இசுப்புட்னிக் 1" page.