பேச்சு:தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம்

Add topic
There are no discussions on this page.
DNA-structure-and-bases.png தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம் உயிரியல் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித் திட்டம் உயிரியல் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.

தீவாய்ப்பு என்றால் என்ன?

அழியக்கூடிய வாய்ப்பு, இந்தச் சொல் உரையாடலின் பின்னர் பெறப்பட்டது. எங்கே உரையாடல் என்று தேடிப்பார்க்க வேண்டும்.--கலை (பேச்சு) 21:04, 2 மே 2017 (UTC)
Return to "தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம்" page.