பேச்சு:மகாலட்சுமி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

Add topic
There are no discussions on this page.
Vikkiththiddam chennai cropped.jpeg மகாலட்சுமி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி என்னும் கட்டுரை சென்னை தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித் திட்டம் சென்னை என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.
Return to "மகாலட்சுமி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி" page.