பேச்சு:வண்ணார்பண்ணை வைத்தீசுவரர் ஆலயம்

There are no discussions on this page.

Year 1987 is mentioned in the history of the temple. I think it is a unnoticed factual error. Please correct it.--ரவி (பேச்சு) 08:01, 12 மே 2005 (UTC)

Return to "வண்ணார்பண்ணை வைத்தீசுவரர் ஆலயம்" page.